Tack för din anmälan!

Vad händer nu?

En ny butiksmedarbetare får inbjudan en vecka innan de börjar och en ny chef bjuds in upp till två veckor innan första arbetsdagen. Om medarbetaren börjar med kort varsel skickas inbjudan omgående. Vi vill påminna om att introduktionen är generell för att passa alla. Era lokala rutiner går ni självklart igenom på plats.

På detta sätt tar vi ett gemensamt ansvar och skapar en välkomnande och inspirerande start. Det skapar både trygghet och stärker Coops varumärke.  

Support

Har du några frågor kan du kontakta Induction Support.