Tack för din anmälan!

Vad händer nu?

En vecka innan medarbetarens första arbetsdag bjuder Induction in både medarbetare och coach till programmet. Om medarbetaren börjar inom några dagar skickas inbjudan omgående.

Introduktionen som din medarbetare kommer att genomföra är generell för att passa alla. Era lokala rutiner går ni självklart igenom på plats.

Introduktionsprogrammet innebär att vi tar ett gemensamt ansvar och skapar en välkomnande och inspirerande start där din roll som coach är viktig. Programmet skapar både trygghet och stärker Ligulas varumärke  

Support

Har du några frågor kan du kontakta Induction Support.