Tack för din anmälan!

Vad händer nu?

Induction bjuder in deltagaren till vald program och följa upp och stötta under utbildningens gång.

Ni får löpande rapporter om status för varje deltagare.

 

Support

Har du några frågor kan du kontakta Induction Support.